Regulamin

Regulamin korzystania ze sklepu boardshop.pl

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.


Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.boardshop.pl jest firma Fun Distribution s.c. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zwycięskiej 16D1, REGON: 020292330, NIP: 8992568592. Ze sklepem można kontaktować się pod następującym adresem mailowym: info@boardshop.pl oraz telefonicznie pod numerem +48 601.735.426

Słowniczek:

sklep - prowadzony przez spółkę cywilną Fun Distribution s.c. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.boardshop.pl  sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w sklepie, posiadająca konto klienta;
Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;
Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące min. do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat;
Przelew na konto - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;
PDF - format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF;
Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);
Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

I Zamówienia

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem sieci internet. Informacje o towarach i usługach sklep zamieszcza na stronie www.boardshop.pl

2. Do dokonywania zakupów w sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby założyć konto Klienta, należy uruchomić stronę internetową: http://www.boardshop.pl/user/loginUser i wypełnić formularz, w tym podać adres email i określić hasło do konta. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych.

3. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez sklep dostępności towarów u dostawców Sklepu.

4. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

 1. wyboru zamawianych towarów lub usług,
 2. wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
 3. wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w sklepie.
5. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji, uzupełnionej o treść aktualnego regulaminu sklepu. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy sklepem, a Klientem za zawartą. Do przesyłki zawierającej towar dołączony jest dowód zakupu, pragaon lub na życzenie Klienta faktura VAT.

6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji wskazanej w pkt 3 powyżej. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, sklep zwróci wpłacone pieniądze.

7. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w pkt 3 powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
 1. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów;
 2. anulowanie całości zamówienia;
Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem - sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale Zwrot należności.

8. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie sklepu lub u jego dostawców.

10. Ceny towarów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

11. Ceny towarów nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

12. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

13. Promocje w sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

14. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna informacja o kosztach dostawy dostępna jest na stronanie Dostawa i płatność

II Zmiany w zamówieniach.

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z helpdesk pod adresem info@boardshop.pl lub telefonicznie na numer +48 601.735.426.

Zmiany zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez kontakt mailowy z adresu Klienta, który został podany przy rejestracji konta.


III Czas realizacji zamówienia.

1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia przez Klienta do momentu przekazania zamówienia ze sklepu do przewoźnika realizującego dostawę - uwzględniane są tylko Dni Robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu dostępnych towarów zamówienia. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta. Termin skompletowania paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. Aktualna informacja o czasie dostawy dostępna jest na stronie Dostawa i płatność.

Na terytorium Polski zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich DPD lub UPS.

Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

IV Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

- płatność przelewem na konto sklepu
- płatność przelewem elektronicznym na konto sklepu
- płatność przy odbiorze za pobraniem kuriera
- płatność kartą kredytową/płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU
- płatność przelewem on-line za pośrednictwem serwisu PayU
- sprzedaż ratalna - operator - PayU - kliknij TUTAJ po instrukcję zakupu na raty

Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy sklepu, w przypadku zakupu na raty po potwierdzeniu od opartora płatności zakończenia procesowania wniosku i przyznaniu kredytu.

V Reklamacje

1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie lub na adres e-mail sklepu. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

2. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, o czym Klient będzie poinformowany na stronie produktowej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.

Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres działu zwrotów sklepu:

boardshop.pl
ul. Parkowa 14
52-200 Suchy Dwór
tel. +48 724.987.666

Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji (wzór dołączony do dowodu zakupu).

Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale Zwrot należności.

VI Prawo odstąpienia od umowy.

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstępienia, którego wzór znajduje się na stronie Dostawa i płatność i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres:

boardshop.pl
ul. Parkowa 14
52-200 Suchy Dwór
tel. +48 724.987.666

oraz dokonać zwrotu towaru do sklepu.

2. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

 1. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 2. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 3. w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 4. w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni zgodnie z zasadami opisanymi w dziale Zwrot należności.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do sklepu.

VII Zwrot należności.

1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.

2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na konto klienta w sklepie o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem, a następnie za uprzednią zgodą Klienta i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta. Dyspozycja przekazywana jest do sklepu za pośrednictwem adresu e-mail Klienta podanego przy zakładaniu konta w sklepie, albo w przypadku odstąpienia od umowy poprzez wypełnienie formularza o którym mowa w pkt V ust.1 w części obejmującej numer rachunku bankowego. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Klienta.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.


VIII. Polityka Prywatności

1. Informacje ogólne.
 1. Operatorem Sklepu internetowego działającego pod adresem www.boardshop.pl jest Fun Distribution s.c. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zwycięskiej 16D1, REGON: 020292330, NIP: 8992568592
 2. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Ogicom Spider Sp. z o.o. S.K.A., funkcjonującego pod adresem www.ogicom.pl
 3. Korzystanie ze strony Sklepu internetowego, dostępnej pod adresem www.boardshop.pl wiąże się z koniecznością podania danych osobowych. Szanujemy Państwa prywatność i z tego też powodu przedstawiamy naszą politykę prywatności dotyczącą przetwarzania powierzonych nam danych osobowych. Z niniejszego dokumentu dowiedzą się Państwo m.in. jakie dane osobowe zbieramy oraz w jakim celu są one wykorzystywane. Wskażemy także stosowane przez nas sposoby kontaktu, a także informacje dotyczące możliwości zmiany, poprawiania i usuwania danych osobowych.
 4. Operator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
  • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
  • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  • adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
  • dokładne i aktualne,
  • nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
  • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
  • bezpiecznie przechowywane,

2. Informacje w formularzach i dane osobowe
 1. Sklep zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Zarejestrowanie się w Sklepie powoduje konieczność podania adresu e-mail oraz ustawienie hasła. Istnieje także możliwość dokonywania zakupów bez rejestracji.
 3. Dla dokonania zakupów w Sklepie konieczne jest podanie danych osobowych niezbędnych do dostarczenia przesyłki. W trakcie składania zamówień użytkownik zostanie poproszony o podanie danych adresowych. W przypadku konsumentów będą to: Imię, Nazwisko, adres dostawy, numer telefonu i adres e-mail. Jeżeli zakupu dokonuje przedsiębiorca niezbędne będzie podane następujących danych: Nazwa firmy, Nazwisko osoby składającej zamówienie, adres firmy, numer NIP, numer telefonu oraz adres e-mail.
 4. Sklep może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 5. Wszystkie posiadane przez Sklep informacje na temat naszych użytkowników wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówień, w tym wystawienia dokumentu sprzedaży oraz wysyłki produktów (oznacza to udostępnianie danych teleadresowych partnerom handlowym np. realizującym wysyłki firmom kurierskim). Bez uzyskania osobnej zgody dane Użytkownika nie zostaną udostępnione ani wykorzystane w innym celu.
 6. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór, zarejestrowany przez Operatora Sklepu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 8. Każdy użytkownik Sklepu www.boardshop.pl ma nieograniczoną możliwość wglądu w swoje dane osobowe, ich edytowania lub usuwania. Aby samodzielnie sprawdzić swoje dane osobowe zarejestrowani klienci mogą zalogować się na stronie www.boardshop.pl i wejść w zakładkę Moje Konto, gdzie możliwa jest edycja wszystkich danych osobowych. Jeżeli chcesz usunąć swoje konto wraz z danymi osobowymi napisz wiadomość na adres info@boardshop.pl lub zadzwoń pod numer +48601 735 426 Na powyższy adres e-mail i pod wskazanym numerem telefonu możliwość wglądu w swoje dane osobowe, ich edytowania lub usuwania mogą uzyskać także klienci niezarejestrowani.
 9. Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy (recenzji) produktów oferowanych w www.boardshop.pl lub podawane przy okazji konkursów organizowanych przez www.boardshop.pl, dostępne są dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

3. Kontakt
 1. W trakcie realizacji zamówień może zajść potrzeba kontaktu z użytkownikiem. W takim przypadku zastrzegamy sobie możliwość skierowania do użytkownika zapytań i kontaktu na podane dane tj. adres e-mail, numer telefonu czy adres korespondencyjny.
 2. W celu zrealizowania zamówienia www.boardshop.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania drogą mailową wiadomości informujących o kolejnych etapach realizacji zamówienia.
 3. Powyższe sposoby kontaktowania się z użytkownikiem nie zostaną wykorzystane w celu przesyłania informacji handlowych, chyba, że uprzednio użytkownik wyrazi na to zgodę.

4. Newsletter
 1. Na stronie www.boardshop.pl każdy użytkownik może wyrazić chęć otrzymywania newslettera. W takim przypadku konieczne jest wpisanie adresu e-mail w odpowiednie pole na stronie sklepu oraz potwierdzenie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych. Otrzymywanie newsletterów można w każdej chwili wyłączyć poprzez kliknięcie w link do wypisu w dowolnym e-mailu otrzymanym od www.boardshop.pl. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie jest jednoznaczna z usunięciem konta w sklepie.

5. Informacja o plikach cookies.
 1. Sklep korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mają wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu, a w niektórych przypadkach tj. logowanie do Sklepu, nawigowanie po Sklepie, dokonywanie zakupów bez ich zapisania na Twoim urządzeniu, korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe;

6. Logi serwera.
 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Sklepem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Sklepu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

7. Udostępnienie danych.
 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Sklep upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

8. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

IX Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Fun Distribution s.c.

2. Towary prezentowane na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony boardshop.pl. Rodzaje plików cookie, opisane są w dziale V Polityka prywatności.

5. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

7. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

8. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2017 roku do odwołania.

11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.boardshop.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.